2012. március 17., szombat

117. mese


A madaraktól is lehet tanulni. (Szavak száma: 350)
Mi csak megvagyunk télen át a jó meleg szobában, de, hajh! annál keservesebb a szegény kis madarak sorsa odakünn!
Hideg van, nagyon hideg. A messze határ végig hóval van borítva. Fagyos szél süvöltöz át az erdőn; felhők fedik el a jótékony napot; a fákról régen leveszett a lombtakaró; nem röpködnek a levegőben zummogó rovarok.
Istenem, Istenem, hogyan is élnek meg most odakünn azok a szegény kis madarak! - Szeret­nék közéjük kiáltani:
- De bolondok is vagytok, te veréb, te varjú, te úti pacsirta, hogy nem mentek melegebb hazába, mint a hogy a fürj, a fecske, meg a fülemile teszik! Ott messze, délen örökös a nyár, napfényben fürödhetnétek, gond nélkűl élhetnétek. Itt a hideg összefagyasztja szárnyaitokat s alig-alig találtok egy kis eledelt. Izetlen bogyók, fakéreg hulladéka, ez az összes élelmetek s ezt is csak soványan adja a mostoha természet.
A didergő madarak feleletűl visszacsipegnek valamit, mintha ezt mondanák:
- Jó ember, köszönjük, hogy úgy aggódol értünk. Igazad is van, mikor azokat a szép dél­vidékeket magasztalod. Tudjuk azt a fürj, a fecske meg a fülemile elbeszéléséből, hogy ott nagyon szép a világ s az élet is gond nélkűl való. De minket nem csábít a sugaras ég, nem csábítnak az örökzöld lombok, a pazar lakomák. Mi nem zúgolódunk sorsunk ellen és nem fordúlunk el ettől a földtől azért, mert most hóval van borítva s kegyetlen hóviharok süvöltöz­nek fölötte. Láttuk nyári pompájában, bőkezű volt akkor hozzánk, gyönyörködtünk lombjai­ban, virágaiban s nem akarunk, nem tudunk hozzá hálátlanok lenni. Ha megfosztotta a tél kincseitől, osztozunk szegénységében és részt veszünk szomorúságában. Vele maradunk, nem hagyjuk el! A tél nem tart örökké, a mi szenvedésünk is majd csak véget ér. Milyen édes, mi­lyen boldog érzés lesz az, mikor a fakadó fáit, zsendűlő virágait újra üdvözölhetjük! Bizo­nyá­ra jobbak vagyunk némely embernél, kinek a haza földje csak akkor kedves, mikor hasznot várhat tőle s ha nincs mit várni tőle: elpártol hűtlenül. Jobban esik nekünk itt, a honi földön szenvedni, mint idegen ég napfényében sütkérezni...
Ezt mondták azok a didergő madarak s a szivem fölmelegedett tőle, mert igazuk van.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése