2011. november 25., péntek

4. mese


A gonosz bíró, meg az ördög (Szavak száma: 515)
Élt egy városban egy ember, olyan gazdag, hogy csordultig volt aranypénzzel minden ládája, de ő maga olyan gonosz szívű, hogy gonoszsága még vagyonánál is nagyobb volt.
Méghozzá bíró volt ez az ember, s az lett volna a dolga, hogy igazságot tegyen, de csak igazságtalanság telt tőle. Gyűlölték is a városban.
Egy nap – vásár volt éppen – lóhátra ült, és kiment a szőlőjébe. Útközben hozzácsatlakozott az ördög. Pompás ruhát viselt, úgy festett, mint egy előkelő gazdag úr.
Fúrta a bíró oldalát a kíváncsiság: kicsoda-micsoda az idegen.
Megkérdezte tőle:
-       Ki fia vagy s mi járatban?
-       Örülj neki, ha nem tudod, ki vagyok és mi járatban – felelte az ördög.
-       Nem addig van az! – mérgelődött a bíró. – Tudni akarom, ki vagy, s megbánod, ha nem mondod meg! Én itt bíró vagyok, csak egy szavamba kerül, s börtönbe dugnak!
-       No ha így van – mondta az ördög -, akkor hát meg kell mondanom: én vagyok az ördög!
-       No – hökkent meg a bíró. – Aztán mit keresel errefelé?
-       Nem titkolom most már azt sem, bíró uram. Azért jöttem, hogy ebből a városból ma elvigyem, amit jó szívvel kínálnak.
-       Hát csak vidd – mondta a bíró
-       De hadd látom én is, mit kínálnak neked!
-       Ne kívánd azt látni – felelte az ördög.
De a bíró addig-addig erősködött, míg az ördög végre ráállt, hogy magával viszi, s láthat, hallhat mindent.
Elmentek hát együtt a piactérre, a bíró meg az ördög. Éppen vásár volt. Meglátták a bírót a társával, akiről nem tudták, kicsoda, s mindenütt tele pohárral kínálták, és hívták, hogy tegyen igazságot. Fölkapott a bíró egy kancsó bort, s odanyújtotta az ördögnek:
-       Igyál!
-       Nem iszom én, mert látom, nem jó szívvel kínálod+ Ahogy továbbmentek, megláttak egy asszonyt, aki egy disznót vezetett madzagon nagy kínnal-keservvel. A disznó arra akart menni, amerre a kedve tartotta, az asszony meg húzta-vonta, végül nagy mérgesen rárivallt:
-       Hogy vinne el az ördög szőröstül-bőröstül, te csökönyös!
-       Hallod, barátom? – mondta a bíró az ördögnek.
-       Fogd a disznót és vidd – neked kínálják!
-       Nem szívéből mondta az asszony! felelte az ördög.
-       Álló esztendeig siratná, ha elvinném a disznóját. Azt vehetem csak el, amit jó szívvel kínálnak.
Továbbmentek, s egy másik asszonnyal találkoztak, aki a kicsi gyerekét vezette. A gyerek rosszalkodott, az anyja meg rákiáltott:
-       Ördög vinne a pokolba, haszontalan kölyke!
-       Hallod, cimbora? Tied a gyerek, kapd fel és vidd – neked kínálják!
-       Ez se volt komoly beszéd! felelte az ördög a bírónak.
-       Ha szaván fognám az asszonyt, holtáig a gyerekét siratná.
Odaértek a piactér közepére, ahol a legsűrűbb volt a sokadalom. Egyszer csak eléjük lépett egy szegény, beteg öregasszony, s nagy fennszóval siránkozni kezdett:
-       Jaj, neked, bíró! Jaj, neked, mert olyan gazdag vagy, én meg koldus vagyok, mégis elvétetted az egyetlen tehénkémet, egyetlen táplálómat! Jaj, neked, bíró! Bárcsak sose látnánk többé, vigyen el az ördög!
A bíró meg se mukkanhatott, az ördög már mellette termett, és azt mondta:
-       Látod, bíró, ezt már szívből mondták, jó szívvel kínáltak nekem, hát viszlek!
Azzal megragadta a bírót, s már vitte is a pokol fenekére

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése