2016. január 15., péntek

473. mese

HÁROM CSODADOKTOR (Szavak száma: 336)

Három mesterlegény egyszer vándorútra kelt, és éjszakára meg akartak szállni egy kocsmá­ban. A kocsmárosné szívesen adna nekik szállást a házban, de így szól: „A férjem nem olyan jó szívű, mint én, ő nagyon haragos ember, ezért még egy ócska rongyot sem merek adni, hogy azon elalhassatok.”
A legények még csak rongyot sem akarnak, jó lesz nekik a szénakazalból kihullott törmelék. Másnap reggel elmentek egy birtokra, ahol magával az úrral találkoztak. Reggelit kértek tőle, de az úr ezt mondta: „Szívesen adnék nektek, ha kedvesebb lenne a feleségem, ezért nem merem megtenni.”
„Milyen a te asszonyod?” kérdik a legények.
„Milyen? Minden nap más rongyot vesz magára, és minden nap elmegy valahová, de engem sohasem visz magával. Még az asztalnál sem együtt eszünk.”
„No, majd meglátja - holnaptól kezdve ez másképpen lesz.” A legények elmentek, és meg­egyez­tek, hogy a jóságos kocsmárosné lelkét elcserélik az alávaló asszony lelkével. És így is történt. Amikor másnap reggel a cselédlány bement megkérdezni, hogy az asszonya milyen ruhát kér ma, az így felelt:
„Ugyanazt, ami tegnap volt rajtam.”
A lány elcsodálkozott: „Mi történt vele?”
A szolga bevitte a reggelit a nőnek, de az így szólt hozzá: „És az úrnak miért nem hoztál?”
A szolga csodálkozott: „Mi történt vele?”
Délben a kocsis kérdezte tőle, hogy ma melyik lovat fogja be.
Ő így felelt: „Ugyanazt, amelyiket tegnap, de úgy rendezd, hogy az úr is jöjjön velem!”
A kocsis elcsodálkozott: „Mi történt vele?” Hamarosan befogta a lovat, a gazda is kijött, és el­mentek a feleségével együtt, elhaladtak a kocsma mellett, ahol a kocsmárosné lelkét kicserél­ték. Mihelyt odaértek a kocsmához, a kocsmárosné kiszaladt, a ló elé állt és odakiáltott: „Az én uram, az én lovam, az én uram, az én lovam!”
A kocsmáros szaladt utána egy husánggal, kiabált: „Itt szaladsz, az emberekre ordítozol, de fonni azt nem tudsz!” Bekergette a szobába. Harmadnap reggel a legények elmentek a gazda­ságba, és megkérdezték az urat, hogy milyen a felesége.
„A feleségem olyan jó és kedves, hogy rá sem ismerek.”
És ezért az úr gazdagon megjutalmazta a legényeket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése