2015. március 20., péntek

448. mese

HÜVELYK MATYI (Szavak száma: 657)

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öregember meg egy öregasszony, akiknek nem volt gye­re­kük, nagyon szerettek volna egyet, egyetlen egyet. Egy nap bekopogott hozzájuk egy koldusnő. Adtak neki egy szelet kenyeret. A koldus megkérdezte:
- Hogy éltek?
- Rosszul - mondta az öregasszony -, nincs gyerekünk.
- Vágd le - mondta a koldus - a hüvelykujjadat, dobd be a kemence mögé, és lesz gyereked.
Jól van, az öregasszony le is vágta a hüvelykujját és bedobta a kemence mögé. Másnap reggel, amikor lángost sütött, egyszerre azt érezte, hogy a pongyoláját rángatja valaki. Azt gondolta, hogy a kutya.
- Félre! - mondta.
Megint megrántotta valaki. Lenézett az öregasszony, hát egy kicsi, pici kisfiú volt az, csak akkora, mint a hüvelykujja.
- Ki vagy te? - kérdezte a nő.
- Én a ti fiatok vagyok, Hüvelyk Matyi - felelte a kisfiú.
Az öregasszony nagyon megörült. Milyen szép fia van!
- És apa hol van? - kérdezte Hüvelyk Matyi.
- Apa szánt, én lángost sütök, viszek majd neki reggelit.
- Add ide nekem, én elviszem!
- Még hogy te, olyan kicsi vagy.
- Nem számít, elviszem.
Az anya megsütötte a lángost, csinált hozzá szószt, a lángost beletette egy tálba, ráöntötte a szószt és odaadta Hüvelyk Matyinak. A kisfiú a feje tetejére tette a tálat, elindult az apjához. A férfi csodálkozva látta, hogy magától jön a lángos. Hüvelyk Matyi letette a tálat a szántó mellé, maga pedig szaladt a barázdában, kiabált:
- Apa, apa, elhoztam a reggelit!
Hallotta az ember, hogy valaki kiabált, de hogy kicsoda, nem tudta, senkit sem látott. Megint lenézett, hát a barázdában szaladt egy kisfiú.
- Te meg ki vagy?
- A fiad, Hüvelyk Matyi.
Megörült az öreg, kifogta az ökröket, maga pedig leült Hüvelyk Matyival megreggelizni.
- Apa, engedd meg, hogy szántsak - kérte Hüvelyk Matyi.
- Kicsi vagy.
- Nem számít, hogy kicsi vagyok, tudok szántani.
Az apja megengedte. Hüvelyk Matyi bemászott az ökör fülébe.
- Barna, húzzad! Szürke, húzzad!
Mentek is az ökrök. Jött arra egy úr, és látta, hogy a paraszt eszik, az ökrök pedig maguk szán­ta­nak. Megparancsolta a kocsisának, hogy álljon meg, odaszólt a parasztnak:
- Hogy lehet ez? Te eszel, az ökrök maguk szántanak.
- Nem úgy van. A fiam szánt.
Körülnézett az úr, semmiféle fiút nem látott. Ráparancsolt a parasztra, hogy hívja oda a fiát. A paraszt kiáltott egyet, Hüvelyk Matyi kimászott az ökör füléből, odaszaladt. Nagyon meg­tetszett az úrnak a fiú, és így szólt:
- Add el nekem, paraszt, a fiadat!
- Nem - felelte a férfi -, nem adom el.
Hüvelyk Matyi felmászott az apja vállára, és a fülébe súgott:
- Adj el, apa, én majd visszajövök.
- No, rendben - mondja a férfi -, eladom.
Az úr a sapkáját megtöltötte arany pénzzel, majd Hüvelyk Matyit bedugta a zsebébe, és tovább indult. Hüvelyk Matyinak el kellett végezni a dolgát a zsebben. Az úr megérezte, hogy valami bűzlik. A zsebébe dugta a kezét, hogy elővegye a zsebkendőjét, de látja, hogy mocs­kos a zsebe. Megharagudott Hüvelyk Matyira, kidobta az útra. Épp arra ment egy disznó, lenyelte Hüvelyk Matyit. Amikor a disznó hazaszaladt, Hüvelyk Matyi ott kiabál a hasában:
- Vágjátok le ezt a malacot! Ha nem vágjátok, maga megdöglik!
Meghallotta a gazda, és odaszólt a feleségének:
- Le kell vágni a disznót. Ha nem vágjuk le, maga megdöglik.
És levágták a disznót. A belét kidobták a mezőre. Odaszaladt egy farkas, és felfalta a belet Hüvelyk Matyival együtt. Hüvelyk Matyi így szólt a farkashoz:
- Szaladj be az apám kamrájába: tele van az kolbásszal, sonkával.
A farkas elszaladt hozzájuk és az ablakon át bemászott a kamrába. Evett, evett, egészen meg­hízott és nem tudott kimászni az ablakon. A kamrában szinte gurult ide-oda a farkas, Hüvelyk Matyi pedig kiabált:
- Apa, anya, farkas van a kamrában! Apa, anya, farkas van a kamrában!
Meghallották az öregek, beszaladtak a kamrába, agyonverték a farkast, felvágták a hasát és kivették onnan az ép egészséges Hüvelyk Matyit, és boldogan éltek ezután a halálukig.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése