2015. március 13., péntek

436. mese

BUBORÉK (Szavak száma: 420)
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy gazda, akinek egyetlen egy fia volt. Még járni is lusta volt, nagyon lusta. Már felnőtt az a fiú, de semmit sem csinált.
- No, fiam, most hogyan fogsz élni, ha semmit sem csinálsz?
- Szakmát akarok tanulni.
- És milyen szakmát?
A fiú elgondolkodott:
- Talán kovácsmesterséget.
- No, rendben van
Az apa elment, keresett egy jó kovácsot, akivel megegyezett, hogy kitanítja a fiát, ki is fizette. És amikor hazament, így szólt a fiához:
- Gyermekem, készülj, elviszlek mesterséget tanulni.
Elvitte a kovácshoz. És mondta az apa a kovácsnak:
- Tudod, az én fiam semmit sem csinál - csak nézni fogja, hogy mit csinálsz, úgy fog tanulni, de dolgozni semmit sem fog.
- Rendben - egyezett bele a kovács.
Font az apa egy kosarat, felakasztotta a kovácsműhelyben és beleültette a fiát abba a kosárba. A kovács dolgozott, a gyerek pedig a kosárból nézte. Nézte, egyre csak nézte, és így telt a tanulásra kiszabott idő. Amikor letelt az egész idő, így szólt a fiú:
- Most már tudni fogom.
Ekkor hazament az apjához.
- Most szerszámokra van szükségem, és dolgozni fogok.
Elment a városba, megvett minden, a kovács számára szükséges szerszámot, és vett vasat is. Ekkor az apja e szavakkal fordult hozzá:
- Fiacskám, legelőször ekevasra lesz szükségem.
- Jól van, csinálok ekevasat.
És elkezdett dolgozni. Felhevítette a vasat, majd kalapálta, verte, kalapálta - a vas meg égett. Sok elégett, alig maradt belőle.
- Tudod, apa, ebből nem jön ki ekevas.
- Hát mi jön ki?
- No, mire lesz elég? Egy fejszére. Egy nagy fejszére!
- Jól van, gyermekem, csinálj egy fejszét! Szükségem van rá. Csinálj fejszét!
Nekiállt fejszét csinálni. Dolgozott rajta, dolgozott, de a vas csak égett, egyre égett. Már sok elégett, csak kevés maradt.
- Tudod, apa, ebből nem jön ki fejsze. Csak egy balta.
- Rendben van, gyermekem, csinálj egy baltát!
Nekiállt csinálni egy baltát. Dolgozott, dolgozott. De most is elégett a vas. Már a baltára sem elég.
- No, most mire elég?
- Nem tudom. Talán egy kalapácsra.
- Rendben van, gyermekem, csinálj akkor egy kalapácsot!
Csinálta a kalapácsot, de az sem jött ki.
- No, akkor mi jön ki belőle?
- Kés.
- Rendben van, gyermekem, csinálj akkor egy kést!
Csinálta, csinálta, de az sem jött ki.
- No, akkor mi jön ki belőle?
- Egy szeg!
- No, csinálj akkor egy szeget!
Tovább verte, kalapálta a vasat, hevítette. Beledobta a vízbe, a vas sisteregni kezdett.
- Nézd csak, apa, kijött belőle egy buborék!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése