2012. március 9., péntek

109. mese


Egy levél (Szavak száma: 213)
Messze, messze napkeletről, kelet kies vidékéről repült hozzám egy kis madár. Nyakán kes­keny piros szalag s a szalagon fehér levél. Aranynyal van írva szépen minden sora a levélnek. A ki írta a levelet, gyönyörű szép regét mond el.
Elolvasom a levelet, fiúk, lányok, hallgassátok, talán meg is tapsoljátok:
»Jó emberek, ez a madár ott született magyar földön. Magyar égbolt borúlt rája Tisza, Duna rónasíkján.
Nem oly régen hoztam én el hazátokból idegenbe, ide hozzánk, napkeletre.
Pompás, fényes házba tettem, aranyozott kalitkába, simogattam, etetgettem mindhiába, mindhiába!
A kis madár búslakodott, szomorkodott egyre jobban.
Minden reggel, minden este azt csacsogta, csicseregte:
Szülőföldem szép határa,
Meglátlak-e valahára?
Nagy volt szegény kis madárnak a honvágya, azért nem nyílt víg dalokra soha szája.
Ha biztattam, vigasztaltam, beczéztem, dajkálgattam, csak azt mondta, azt pihegte: szíve fáj, vonva vonja hazafelé a szülőföld, honi táj.
- Mindened van, kis madárkám, enni, inni, a mi kell, puha ágyad tollpihéből, maradj, ne menj innen el!
- Mindenem van, te is jó vagy, aranyos vagy, asszonyom, de valami csak azt mondja, azt súgja: jobb otthon.
- Megesett a szivem rajta s hogy ne legyen külföld rabja, elbocsátom, eleresztem s kis levéllel a nyakába, vígan röpűlt hazájába.
Repűlj, repűlj, kis madárkám! Dalold el a gyermekeknek, nincsen drágább a hazánál.«

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése