2012. február 23., csütörtök

94. mese


A csengetyűs nyulacska (Szavak száma:895)
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a világon egy irinyó-pirinyó, kurta farkú nyulacska, ennek az irinyó-pirinyó, kurta farkú nyulacskának volt egy irinyó-pirinyó, szépen szóló ezüst csen­getyűje. Ez az irinyó-pirinyó, kurta farkú nyulacska elment egyszer sétálgatni a zöld erdőbe azzal az irinyó-pirinyó, szépen szóló ezüst csengetyűvel. A hogy ottan sétálgatott ez az irinyó-pirinyó, kurta farkú nyulacska, az a szépen szóló ezüst csengetyű olyan gyönyörűen csilingelt, hogy a sárga rigók, pintyőkék nem tudtak hova lenni csodálkozásukban. Nem énekeltek többé, csak hallgatták a szépen szóló ezüst csengetyűt: hátha el tudnák tanúlni a nótáját. Egy­szer csak mi s mi nem történt, jól meghallgassátok! Semmi egyéb, mint az, hogy az irinyó-pirinyó, kurta farkú nyulacska elfáradt a nagy sétálgatásban, leült egy kicsike fa alá pihenni, a kicsike fa rengő-ringó ágára akasztotta irinyó-pirinyó ezüst csengetyűjét. Úgy elaludt ott a kicsike fa alatt, mint a bunda. Álmodott is sok szépet káposztalevélről.
Mikor fölébredt álmából, hát mit lát? Felnőtt a kicsike fa nagyra, szépen szóló ezüst csenge­tyűje ott csilingelt a magasban, azon a rengő-ringó ágon. Nem is érte föl, nem tudta levenni. Nagyon elszomorodott ezen az irinyó-pirinyó, kurta farkú nyulacska. Kérve kérte azután a fát:
- Add ide, fa, a szépen szóló ezüst csengetyűmet!
De a fa azt mondta:
- Nem adom biz én, jó lesz ez nekem, hadd csilingeljen itt rengő-ringó ágamon.
Szalad a nyulacska a baltához:
- Balta, vágjad a fát, fa nem adja ide a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Nem vágom biz én, minek vágnám, nem vétett nekem az a fa semmit.
Szalad a nyulacska a köszörűkőhöz:
- Köszörűkő, köszörűld a baltát, balta nem vágja a fát, fa nem adja ide a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Nem köszörűlöm biz én, nem koptatom én magamat senki kedveért.
Szalad a nyulacska a vízhez:
- Víz, hajtsad a köszörűkövet, köszörűkő nem köszörűli a baltát, balta nem vágja a fát, fa nem adja ide a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Nem hajtom biz én, jobb nekem itt csendesen csörgedezni.
Szalad a nyulacska a bikához.
- Bika, igyad a vizet, víz nem hajtja a köszörűkövet, köszörűkő nem köszörűli a baltát, balta nem vágja a fát, fa nem adja ide a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Nem iszom biz én, nem vagyok én szomjas.
Szalad a nyulacska a mészároshoz:
- Mészáros, üssed a bikát, bika nem iszsza a vizet, víz nem hajtja a köszörűkövet, köszörűkő nem köszörűli a baltát, balta nem vágja a fát, fa nem adja ide a szépen szóló csengetyűmet.
- Nem ütöm biz én, épen ma ütöttem le egyet.
Szalad a nyulacska az egérhez:
- Egér, rágjad a mészáros kötelét, mészáros nem üti a bikát, bika nem iszsza a vizet, víz nem hajtja a köszörűkövet, köszörűkő nem köszörűli a baltát, balta nem vágja a fát, fa nem adja ide a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Nem rágom biz én, nem hagyom én ott a fogamat.
Szalad a nyulacska a cziczához:
- Czicza, fogjad az egeret, egér nem rágja a mészáros kötelét, mészáros nem üti a bikát, bika nem iszsza a vizet, víz nem hajtja a köszörűkövet, köszörűkő nem köszörűli a baltát, balta nem vágja a fát, fa nem adja ide a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Eredj, hozz tejet, akkor fogom az egeret.
Szalad a nyulacska a tehénhez:
- Tehén, adj nekem tejet, tejet viszem cziczának, czicza fogja az egeret, egér rágja a mészáros kötelét, mészáros üti a bikát, bika iszsza a vizet, víz hajtja a köszörűkövet, köszörűkő köszörűli a baltát, balta vágja a fát, a fa id’adja a szépen szóló ezüst csengelyűmet.
- Eredj, hozz nekem szénát, akkor adok tejet.
Szalad a nyulacska a kaszáshoz:
- Kaszás, adj nekem szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem cziczá­nak, czicza fogja az egeret, egér rágja a mészáros kötelét, mészáros üti a bikát, bika iszsza a vizet, víz hajtja a köszörűkövet, köszörűkő köszörűli a baltát, balta vágja a fát, fa id’adja a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Eredj, hozz kaszakövet, akkor adok szénát.
Szalad a nyulacska a kaszaköves legényhez:
- Kaszaköves legény, adj nekem kaszakövet, kaszakövet viszem a kaszásnak, kaszás ad nekem szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem cziczának, czicza fogja az egeret, egér rágja a mészáros kötelét, mészáros üti a bikát, bika iszsza a vizet, víz hajtja a köszörűkövet, köszörűkő köszörűli a baltát, balta vágja a fát, fa id’adja a szépen szóló ezüst csengetyűmet.
- Eredj, hozz nekem rózsát a kalapom mellé, akkor adok kaszakövet.
Szalad a nyulacska a szép lányhoz:
- Szép lány, adj nekem rózsát, rózsát viszem kaszaköves legénynek a kalapja mellé, kasza­köves legény ad nekem kaszakövet, kaszakövet viszem kaszásnak, kaszás ad nekem szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem cziczának, czicza fogja az egeret, egér rágja a mészáros kötelét, mészáros üti a bikát, bika iszsza a vizet, víz hajtja a köszörű­követ, köszörűkő küszörűli a baltát, balta vágja a fát, fa id’adja a szépen szóló ezüst csenge­tyűmet.
Szép lány adott rózsát, rózsát vitte az az irinyó-pirinyó kurta farkú nyulacska kaszaköves legénynek a kalapja mellé, kaszaköves legény adott kaszakövet, kaszakövet vitte kaszásnak, kaszás adott szénát, szénát vitte tehénnek, tehén adott tejet, tejet vitte cziczának, czicza fogta az egeret, egér rágta a mészáros kötelét, mészáros ütötte a bikát, bika itta a vizet, víz hajtotta a köszörűkövet, köszörűkő köszörűlte a baltát, balta vágta a fát, fa od’adta a szépen szóló ezüst csengetyűjét.
Szalad a nyulacska nagy örömmel haza. Halljátok-e, gyerekek, mily szépen szól az ezüst csengetyűje!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése