2012. február 27., hétfő

98. mese


Játékok (Szavak száma: 322)
Körjáték
A gyermekek körben összefogódznak s vagy jobbra, vagy balra mennek, mindig megtartva a köralakot, s e közben éneklik:
Ispiláng, ispiláng,
Ispilángi rózsa!
Rózsa volnék, piros volnék,
Mégis kifordúlnék.
Zöld selyem rosta,
Két garas hijja.
Szederszemű kis Ilonka,
Fordúlj angyalmódra.
Ha több Ilonka van, akkor így különböztetik meg; “Piros kendős kis Ilonka, szőke vagy barna hajú kis Ilonka” stb.
A kinek nevét mondják, - mint itt példáúl Ilonkáét - az kifordúl, úgy hogy a szomszédja, a ki előbb jobb kezét fogta, most a balt fogja meg.
A kifordúlás úgy történik, hogy minden másodiknak a nevét mondják, míg csak az egész körön végig nem mentek, s a játszók fele befelé, fele pedig kifelé nincs fordúlva. Ekkor követ­keznek a befelé nézők a kifordúlásra ugyanoly sorrendben, mint az előbbiek, míg végre a játszók valamennyien kifelé vannak fordúlva.
Most következik a visszafordúlás, és pedig az a rész, a mely előbb fordúlt ki, rendesen előbb szokott vissza is fordúlni, s az énekben most “kifordúlnék” helyett ezt mondják: “befordúl­nék”; a többi rész ugyanaz.
Néha, mikor már kimondták: “fordúlj angyalmódra”, még hozzáteszik; “kukurikú”, s erre mind­nyájan leguggolnak. Kis szünet után azonban fölállnak s tovább foly a játék.

Elvesztettem zsebkendőmet…
Tíz-húsz gyermek körbe áll, egy a középre megy. Erre elkezdenek forogni mind egy hangon énekelve:
La, la, la, la, la, la...
Ezalatt a közepén álló elejti a zsebkendőjét. A kör azonnal megáll s a ki előtt a zsebkendő a földre esett, oda szalad s felveszi. Erre mind tapsolva éneklik a következőket:
Elvesztettem, zsebkendőmet,
Megver anyám érte.
A ki majd azt visszaadja,
Megcsókolom, érte.
Most a kinél a zsebkendő van, meglobogtatja; mire a körben álló oda fut, a zsebkendőt elveszi s a megtalálót megcsókolja.

Én kis kertet kerítek.
Kis gyermekek szokták játszani. Körbe állanak s jobbra-balra forogva éneklik:
Én kis kertet keritek,
Abba rózsát ültetek.
Szél fújja, fújdogálja,
Eső veri, verdegéli,
Hullj le, borsó, koporsó!
Az ének végén mindnyájan leguggolnak s a játékot újra kezdik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése